XVI Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – GNOJNIK 2019 r.

Dnia 05.06.2019 r. na hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gnojniku odbyła się XVI Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” w Gnojniku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej.
Uczestnicy tegorocznej imprezy reprezentowali Warsztaty Terapii Zajęciowej z Siołkowej, Dąbrowy Tarnowskiej, Łapanowa, Proszówek, Brzeska, Dzierżanin, Tarnowa, Stróż i Zawady Uszewskiej. W rywalizacjach udział brali również zawodnicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy z Łysej Góry oraz z Domu Pomocy Społecznej z Brzeska.
Gości zaproszonych w imieniu Pani Prezes stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” przywitała Justyna Bakalarz oraz Kierownik WTZ Marian Piech.
Spartakiada rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła o 13.00.
Wszyscy biorący udział w spartakiadzie otrzymali napoje, przekąski oraz gorący posiłek między rozgrywkami.
Rozgrywano następujące konkurencje:
Konkurencje indywidualne:


-Rzut piłką lekarską- chłopcy


-strzał na bramkę – uni-hokej

-rzut ringiem

-sadzenie marchewek

Konkurencje drużynowe:
-Piłki do celu -chusta animacyjna


Podczas rozgrywanych konkurencji uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i chęcią walczyli o jak najlepsze wyniki. W tych zmaganiach pomagała aplauzem publiczność zebrana na trybunach. Po zakończonych zmaganiach sportowych przyszedł czas na podliczenie punktacji w poszczególnych konkurencjach.
Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji nagrodzono nagrodami rzeczowymi i pucharami. Wręczono także dyplomy poszczególnym grupom przybyłym na Spartakiadę za udział w zawodach.

 ZESTAWIENIE PUNKTACJI  ZA 2019 r.

DRUŻYNOWO

Piłki do celu

I miejsce – DPS Brzesko

II miejsce – WTZ Brzesko

III miejsce – WTZ Dąbrowa Tarnowska

INDIWIDUALNE

Strzał na bramkę – uni-hokej

I miejsce – Renata Sosnowska – WTZ Zawada Uszewska

II miejsce – Lucyna Święs – WTZ Siołkowa

III miejsce – Andrzej Rębilas – WTZ Brzesko

Rzut ringiem

I miejsce – Wioletta Kukla – ŚDS Łysa Góra

II miejsce – Renata Sosnowska – WTZ Zawada Uszewska

III miejsce – Ewa Kozaczka – WTZ Dąbrowa Tarnowska

Sadzenie marchewek

I miejsce – Paweł Gołąb – WTZ Zawada Uszewska

II miejsce – Monika Feć – WTZ Stróże

III miejsce – Paweł Cecot – WTZ Brzesko

Rzut piłką lekarską

I miejsce – Widlak Janusz WTZ Zawada Uszewska

II miejsce – Bogdan kazek WTZ Zawada Uszewska

III miejsce – Jacek Niemiec WTZ Zawada Uszewska

KLASYFIKACJI OGÓLNEJ

I miejsce – WTZ Zawada Uszewska

II miejsce – DPS Brzesko

III miejsce – WTZ Brzesko

Głównym celem spartakiady jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością, sportowa rywalizacja i najważniejsze, przeżywanie radości z uzyskania dobrych wyników. Poza rywalizacją dla uczestników najważniejsza jest wspólna integracja i zabawa.