Krawiecka

Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych uczestników
w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami, żelazkiem, szycia ręcznego i maszynowego, haftowania, wyszywania różnymi ściegami, robótek szydełkowych.

Uczestnicy poznają także tajniki kroju, podszywania i skracania odzieży. Uczą się podstawowych ściegów i przyszywania guzików. Szyją fartuchy ochronne dla kolegów z pracowni stolarskiej, fartuszki kuchenne, poduszki, a także rekwizyty i stroje do przedstawień okolicznościowych. Czynności te mają doprowadzić do osiągnięcia przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności wynikającymi z życia codziennego.