Rehabilitacja zawodowa

Wizyta w MPEC Brzesko – 12.02.2018r.

Dnia 12.02.2018r. w ramach rehabilitacji zawodowej udaliśmy się wraz z uczestnikami naszego warsztatu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Brzesku. Dzięki uprzejmości pana prezesa Pawła Majewskiego mogliśmy zobaczyć jak wygląda praca w MPEC. Po zakładzie oprowadzał nas oraz odpowiadał na wszystkie pytania pan Waldemar Pączek. Uczestnicy byli pod wielkim wrażeniem rozmiarów zakładu, wielkości pieców oraz ilości spalanego węgla w ciągu jednego dnia potrzebnego na wytworzenie ciepła dla mieszkańców Brzeska.


W dniach 04-05.12.2017 wraz z naszymi uczestnikami udaliśmy się do Powiatowego Szpitala w Brzesku na Kiermasz Świąteczny prac wykonanych w naszym warsztacie.


Świąteczny Kiermasz Prac uczestników WTZ Zawada Uszewska w Gemini Park w Tarnowie – 03.12.2017r

Dnia 03.12.2017r udaliśmy sie wraz z uczestnikami do Gemini Park w Tarnowie na Świąteczny Kiermasz Prac uczestników WTZ Zawada Uszewska. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Pani Kinga Witek – Dyrektor ds Marketingu i PR w Gemini Park za współprace oraz wyrozumiałość. Dziękujemy również Prezesowi zarządu Tarnowskie Media Sp. z o.o. Panu Zbigniewowi Filar za rozpropagowanie naszej inicjatywy wśród społeczeństwa lokalnego

.http://tarnowska.tv/aktualnosci/czytaj/19480,gemini-park-kiermasz-swiateczny-warsztatow-terapii-zajeciowej-w-zawadzie-uszewskiej.html


Rok 2015 – Organizowano dla uczestników wyjścia do Urzędu pracy oraz jedno spotkanie z doradcą zawodowym. W ramach rehabilitacji zawodowej przeprowadzono 30 rozmów z potencjalnymi pracodawcami


Rok 2014 – Zwiększyła się dbałość o ład i porządek w miejscu pracy a tempo pracy jest równomierne. Uczestnicy sami dobierają techniki pracy do odpowiednich zadań. Większość potrafi pracować samodzielnie podczas krótkiej nieobecności instruktora. Przeprowadzono dwa spotkania uczestników z potencjalnymi pracodawcami oraz spotkanie z doradcą zawodowym.


Rok 2013 – W roku 2013 trwały ostatnie prace ziązane z rozbudową budynku WTZ. W ramach tych prac wykonano:

 • Zamontowano pozostałe elementy obróbek blacharskich na zewnątrz budynku,
 • Dokonano montażu scian działowych w pracowniach metaloplastyki i muzykoterapii,
 • Wykonano gładzie szpachlowe w nowych pomieszczeniach,
 • Pomalowano wszystkie nowe pomieszczenia.

W wyniku przeprowadzonych prac budowlanych obecnie każda pracownnia posiada własne, oddzielne pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności rehabilitacyjnej.


Rok 2012 – U wszystkich uczestników wzrosła chęć do wykonywania pracy. Nastąpił wzrost poczucia obowiązku pracy, tempa wykonywania prac, zwiększa się staranność, systematyczność, zainteresowanie różnymi technikami pracy. Nastąpil dalszy wzrost odpowiedzialności za powierzone narzedzia i materiały oraz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy.  W roku 2012 trwały dalsze prace związane z rozbudowa budynku WTZ. W ramach tych prac wykonano:

 • Zamontowano reszte sufitów w nowych pomieszczeniach,
 • Dokonano przebicia ścian w pracowniach Muzykoterapii i Gospodarstwa domowego,
 • Wykonano gładzie szpachlowe w nowych pomieszczeniach,
 • Pomalowano wszystkie nowe pomieszczenia oraz kortarze,
 • Wykonano ścianki oddzielające korytarz,
 • Zamontowano: centralę P.POŻ, oddymianie korytarza, oświetlenie awaryjne budynku,
 • Wykonano elewację zewnętrzną budynku wraz z odnowieniem istniejącej

Zakończenie prac budowlanych miało miejsce w miesiącu październiku 2012.

W grudniu 2012 budynek został dopuszczony do użytkowania oraz nastąpiło zwiększenie liczby uczestników do 50 osób


Rok 2011 – Nastąpił dalszy wzrost odpowiedzialności za powierzone narzedzia i materiały oraz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy. Większość umiejętności jest przyswajana przez uczestników w stopniu zadowalającym. Zwiększyła sie dbałość o ład i porządek w miejscu pracy a tempo pracy jest równomierne. Uczestnicy pomagają w rozbudowie WTZ.


Rok 2010 – W dalszym ciągu organizowaliśmy wyjścia do zakładów pracy naszej gminie. Potwierdziliśmy poszukiwanie pracy w 64 zakładach pacy.


Rok 2009 – W roku 2009 czworo naszych uczestników wzięło udział szkoleniu organizowanym przez PCPR w Brzesku pn. „Wykorzystaj swój potencjał”. Spotkania te miały na celu zwiększenie szans na podejmowanie przez naszych podopiecznych. W dalszym ciągu organizowaliśmy wyjścia do zakładów pracy w naszej gminie. Zorganizowaliśmy dwa spotkania z potencjalnymi pracodawcami oraz potwierdziliśmy poszukiwanie pracy w 44 zakładach pracy.Rok 2008 – spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem pracy. Spotkania te miały celu zwiększenie szans na podejmowanie pracy przez naszych uczestników. 6 osób wzięło udział w kursie bukieciarstwa (dziewczyny) i montażu płyt regipsowych (chłopcy), 2 osoby ukończyły warsztaty aktywnego poszukiwania pracy a 4 osoby zajęcia doradcze organizowane przez Fundację Profilaktyki Wychowawczej.


Rok 2007 – W roku 2007 dzięki porozumieniu między ZDZ w Krakowie a naszyw Warsztatem. przeprowadzono dalsze cykle spotkań naszych uczestników z doradcą  oraz psychologiem pracy. Spotkania te miały na celu zwiekszenie szans na podejmowanie pracy przez naszych uczestników. Nawiązano też współpracę z funduszem EFS gdzie 10 naszych uczestników uczestniczyło w bezpłatnym 10-cio dniowym szkoleniu PN. „Gotowi do pracy”. 37 naszych uczestników wzięło udział w warsztatach psychologicznych do podjęcia pracy a organizowanych przez Stowarzyszenie – „Pomocna Dłoń”


Rok 2006 – W roku 2006 dzięki porozumieniu miedzy ZDZ w Krakowie a naszym Warsztatem, przeprowadzono cykl spotkań naszych uczestników z doradcą zawodowym oraz pschologiem pracy. Spotkania te mają na celu zwiększenie szans na podejmowanie pracy przez naszych uczestników.


W dniu 07.12.06r. odbyło się zorganizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej  i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie  pierwsze z cyklu spotkań naszych uczestników z Doradcą Zawodowym. ZDZ Kraków jest ośrodkiem działającym w Ogólnopolskiej Sieci Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych którego celem  jest organizowanie dla osób niepełnosprawnych  spotkań informacyjnych na których przekazywane są wszystkie informacje związane procesem  aktywnego poszukiwania  pracy. Życie w dzisiejszych czasach wiąże się z koniecznością uczestniczenia osób niepełnosprawnych w wielu zmianach gospodarczych i społecznych. Rzeczywistość zawodowa  niepełnosprawnych bardzo się skomplikowała. Szczególnie dotyka tą grupę społeczną  duże bezrobocie związane  z konkurencją pomiędzy kandydatami do pracy. Zajęcia z naszymi uczestnikami prowadziła Pani Barbara Borowicz która  uczyła technik poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów, wyjaśniała jakie oczekiwania mają  pracodawcy wobec kandydatów do pracy. Zajęcia były prowadzone profesjonalnie, bardzo ciekawie przy aktywnym udziale naszych uczestników.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nałożyła na Warsztaty Terapii obowiązek rehabilitacji nie tylko społecznej  ale też zawodowej. Organizacja spotkań z doradcą zawodowym  oraz w przyszłości  z psychologiem jest  najlepszą z form realizowania tej ustawy. Spotkania z osobami które na co dzień zawodowo zajmują się doradztwem zawodowym moim zdaniem znacznie podnoszą szanse na znalezienie  pracy przez naszych uczestników .
Do tej pory w czasie dwu letniej działalności Warsztatów jedna osoba  podjęła  pracę w ZPCHR a jedna na wolnym rynku pracy. Rozpoczęty cykl szkoleń pozwoli na znaczne podniesienie wskaźnika zatrudnienia  naszych podopiecznych na rynku pracy a tym samym na  lepszą realizację zapisów ustawy.