Komputerowa

W pracowni komputerowej uczestnicy pod okiem instruktora wykonują różnorodne prace poligraficzne i artystyczne wykorzystując do nich komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Poza tym angażowani są w wykonywanie zadań przy wykorzystaniu programu tekstowego Word (pisanie pism, druków, zaproszeń, podziękowań) oraz programu graficznego Paint.
Wiele zajęć zostało opracowanych w oparciu o Internet.

W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. Zajęcia mają na celu w jak najlepszym stopniu przygotować uczestników do podjęcia pracy zarobkowej z wykorzystaniem wiedzy informatycznej.
W pracowni komputerowej wykonywane są także prace plastyczne z zakresu malowania na szkle, wykonywania imitacji witraży itp.