Muzykoterapii

Pracownia muzykoterapii pobudza inwencję twórczą, fantazje, kształtuje umiejętność wszechstronnej obserwacji, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i słuchowej. W tym celu organizowane są zabawy ruchowe, ćwiczenia rytmiczne. Do terapii wykorzystywane są utwory muzyczne, piosenki, tańce, bajki.