Kadra

Kierownik Warsztatu – Marian Piech

Opiekunowie poszczególych pracowni:

Pracownia krawiecka – Małgorzata Wiśniowska
Pracownia metaloplastyki – Artur Sacha
Pracownia stolarska – Adam Dzięgiel
Pracownia plastyczna – Grzegorz Kolbusz
Pracownia komputerowa – Barbara Kuta
Pracownia rehabilitacyjna – Łukasz Migda
Pracownia muzykoterapii – Magdalena Wiśniewska
Pracownia gospodarstwa domowego – Maria Hajduk
Pracownia remontowo-budowlana i technik różnych – Andrzej Kaczmarczyk i Julia Strzesak

Pielegniarka – Małgorzata Wiśniowska
Psycholog – Bernadetta Piech