Linki

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
www.pomocnadlon.org.pl

Centrum Medycyny Rodzinnej
www.nzozgnojnik.pl

URZĄD GMINY GNOJNIK
www.gnojnik.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
www.pfron.org.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Portal dla osób niepełnosprawnych
www.niepelnosprawni.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
www.popon.pl

Ośrodki Pomocy Społecznej
www.ops.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia
www.nfz.gov.pl