Gabinet lekarski

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad uczestnikami Warsztatu, udziela pierwszej pomocy medycznej, zaopatruje apteczkę w leki i materiały opatrunkowe. Prowadzi teczki z dokumentacją medyczną współpracuje z lekarzami specjalistami. W czasie trwania zajęć, pielęgniarka przeprowadza pogadanki dotyczące profilaktyki chorób, oświaty zdrowotnej oraz propaguje higieniczny tryb życia.

Ponadto Warsztat dysponuje gabinetem psychologa, w którym porady mogą uzyskać zarówno uczestnicy jak i instruktorzy.