X Spotkanie Integracyjne pod nazwą „Dzień Spełnionych Marzeń” – 09.06.2011r.

Dnia 09.06.2011r odbył się wyjazd do zaprzyjaźnionych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łyszkowicach na X Spotkanie Integracyjne pod nazwą „Dzień Spełnionych Marzeń”. W wyjeździe brali udział: kierownik WTZ Marian Piech, instruktorzy Jan Sperka , Magdalena Wiśniewska oraz czworo uczestników Maria i Krzysztof Rachwalscy, Renata Sosnowska oraz Paweł Gołąb.
Spotkanie rozpoczęło się o godz 14.00 powitaniem gości przez Panią Przewodniczącą Fundacji Barbarę Chmurzyńską oraz kierownika Domu Pomocy Społecznej Bogusława Nowaka. Mimo pochmurnej pogody atmosfera w czasie spotkania była bardzo gorąca. Organizatorzy spotkania zapewnili wiele atrakcji m. in. występy taneczne młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół, występ taneczno- wokalny romskiej grupy oraz pokazy walki ju-jitsu i jazdę konną. Powrót nastąpił w godzinach wieczornych.