Spotkanie naszych uczestników z Doradcą Zawodowym.

W dniu 07.12.06r. odbyło się zorganizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej  i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Krakowie  pierwsze z cyklu spotkań naszych uczestników z Doradcą Zawodowym. ZDZ Kraków jest ośrodkiem działającym w Ogólnopolskiej Sieci Informacji i Poradnictwa Zawodowego dla osób niepełnosprawnych którego celem  jest organizowanie dla osób niepełnosprawnych  spotkań informacyjnych na których przekazywane są wszystkie informacje związane procesem  aktywnego poszukiwania  pracy. Życie w dzisiejszych czasach wiąże się z koniecznością uczestniczenia osób niepełnosprawnych w wielu zmianach gospodarczych i społecznych. Rzeczywistość zawodowa  niepełnosprawnych bardzo się skomplikowała. Szczególnie dotyka tą grupę społeczną  duże bezrobocie związane  z konkurencją pomiędzy kandydatami do pracy. Zajęcia z naszymi uczestnikami prowadziła Pani Barbara Borowicz która  uczyła technik poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów, wyjaśniała jakie oczekiwania mają  pracodawcy wobec kandydatów do pracy. Zajęcia były prowadzone profesjonalnie, bardzo ciekawie przy aktywnym udziale naszych uczestników.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nałożyła na Warsztaty Terapii obowiązek rehabilitacji nie tylko społecznej  ale też zawodowej. Organizacja spotkań z doradcą zawodowym  oraz w przyszłości  z psychologiem jest  najlepszą z form realizowania tej ustawy. Spotkania z osobami które na co dzień zawodowo zajmują się doradztwem zawodowym moim zdaniem znacznie podnoszą szanse na znalezienie  pracy przez naszych uczestników .
Do tej pory w czasie dwu letniej działalności Warsztatów jedna osoba  podjęła  pracę w ZPCHR a jedna na wolnym rynku pracy. Rozpoczęty cykl szkoleń pozwoli na znaczne podniesienie wskaźnika zatrudnienia  naszych podopiecznych na rynku pracy a tym samym na  lepszą realizację zapisów ustawy.