Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

Nasz Warsztat zaprezentował się na scenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku podczas czwartej edycji Przeglądu Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja”. Uczestnicy spotkania wywodzący się z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy, zaprezentowali bardzo zróżnicowane formy teatralne. Przedstawiono adaptacje klasycznych tekstów i bajek, teatr cieni oraz pantomimę. Pierwsze miejsce przyznano grupie teatralnej z Domu Pomocy Społecznej w Muchówce. Nagrodę za drugie miejsce odebrali uczestnicy ŚDS Bochnia za spektakl pt. „Plotka”. Trzecie miejsce przypadło w udziale gospodarzom Przeglądu czyli ŚDS Brzesko, którego podopieczni z zespołu „Tacy sami” zaprezentowali teatr cieni. Wyróżnienie otrzymali uczestnicy WTZ MADA z Nowego Sącza. Nagrodę specjalną otrzymała Patrycja, uczennica Szkoły Specjalnej w Złotej za piękny śpiew.
Przegląd nad którym patronat objęli marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, starosta brzeski Andrzej Potępa i radio RDN Małopolska był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w ramach współpracy z organizacjami samorządowymi.