Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych – 24.10.2008r.

24 października  2008roku w Sali koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Galerii „Sztuka Niepełnosprawnych  Wśród Nas”. Impreza ta odbywała się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Warszawy  pani Hanny Gronkiewicz – Waltz.  W przeglądzie tym wzięło  udział  14 zespołów reprezentujących środowiska osób niepełnosprawnych  z terenu całego kraju. Powiat brzeski    reprezentowała grupa teatralno-muzyczna działająca w  Warsztacie  Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej.  W  trakcie przeglądu przedstawiliśmy sztukę autorską pt.  „Gwiazda Polarna” która została owacyjnie przyjęta przez  widownię.  Równolegle z przeglądem scenicznym prowadzony był konkurs plastyczny w którym również uczestniczyliśmy. Bardzo miłym dla nas zaskoczeniem w czasie ogłoszenia werdyktu jury  była informacja o  zdobyciu wyróżnienia  w konkursie plastycznym oraz  docenienie ogromnego wysiłku włożonego przy przygotowaniu  programu scenicznego.