IX Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – 16.06.2011r.

W dniu 16.06.2011 r. odbyła się IX Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Stowarzyszenie ” Pomocna Dłoń” w Gnojniku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. W Spartakiadzie wzięły udział Osoby Niepełnosprawne z WTZ Proszówki, WTZ Brzesko, WTZ Stróże, ŚDS Brzesko, WTZ Siołkowa, WTZ Zawada Uszewska, DPS Brzesko. Spartakiada odbyła się w Parku w Gnojniku na obiektach sportowych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert, Poseł na sejm RP Jan Musiał, Dyrektor Gimnazjum w Gnojniku Mirosław Mietła, v-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojniku Maria Bober. Gości zaproszonych przywitał Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert oraz Kierownik WTZ Marian Piech.
Wszyscy biorący udział w spartakiadzie otrzymali napoje oraz gorący posiłek po zakończeniu części sportowej. Spartakiada rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła o 14.00. Rozgrywano następujące konkurencje:
Konkurencje indywidualne:
-Rzut piłką lekarską- chłopcy
-Rzut woreczkiem do kosza- dziewczęta
-Łowienie ryby na czas- mieszane
Konkurencje drużynowe:
-Sztafeta 4 x 50 metrów.
-Piłki do celu -chustą animacyjną
Podczas rozgrywanych konkurencji uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i chęcią walczyli o jak najlepsze wyniki. W tych zmaganiach pomagała aplauzem publiczność zebrana na trybunach. Po zakończonych zmaganiach sportowych przyszedł czas na podliczenie punktacji w poszczególnych konkurencjach. Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji nagrodzono nagrodami rzeczowymi i pucharami. Wręczono także dyplomy poszczególnym grupom przybyłym na Spartakiadę za udział w zawodach. Wszyscy uczestnicy bez względu na sprawność czy wiek aktywnie włączali się w gry i zabawy sportowe, to stwarza możliwości odnalezienia siebie w różnych rolach, wzmacnia więzi, oraz wytwarza poczucie przynależności do drużyny. Udział wolontariuszy wpływał na umacnianie związków integracyjnych pomiędzy osobami sprawnymi i mniej sprawnymi. Cieszymy się z sukcesów osiągniętych przez wszystkich uczestników spartakiady.
Dzięki dofinansowaniu środkami PFRON zorganizowano tak piękną i potrzebną imprezę.