Gaudium et Spes

Już po raz piąty grupa teatralno-muzyczna „Zawadiaki”z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej wzięła udział w Krakowskich Spotkaniach Osób Niepełnosprawnych „Gaudium et Spes”. Nasz Warsztat prezentował się w różnych formach artystycznych, takich jak taniec klasyczny, przedstawienie sceniczne oraz malarstwo. Przygotowania do prezentacji trwały przez wiele miesięcy i były wypełnione ciężką pracą terapeutów z podopiecznymi. Pracownicy oraz uczestnicy Warsztatu dołożyli wiele starań, aby efekt końcowy był jak najlepszy.
Dzień 07.10. 2010 okazał się dla naszego Warsztatu wyjątkowo szczęśliwy. Na wstępie otrzymaliśmy informacje, iż w konkursie malarskim I miejsce zajęła nasza uczestniczka Bernadeta Bant za pracę pt.”Moje miasto”. W trakcie prezentacji scenicznej nasza grupa teatralno-muzyczna”Zawadiaki” wystawiła sztukę autorską pt.”Przebudzenie”, która została owacyjnie przyjęta przez widownię. Po zakończeniu prezentacji scenicznej wszystkich zespołów biorących udział w tym dniu, rozpoczęła się najważniejsza część przeglądu, czyli przyznanie Nagrody Publiczności czyli GAUDYNKI. Bardzo miłym dla nas zaskoczeniem było przyznanie tej nagrody właśnie naszej grupie. Na uwagę zasługuje fakt,iż nagroda ta została nam przyznana aż 36 punktami na 40 możliwych. Jest to już druga nagroda publiczności zdobyta przez nasz Warsztat. Następnie odbył się konkurs tańca klasycznego. W kategorii – walc angielski nasi reprezentanci Małgorzata Orłowicz i Jarosław Nosek zajęli I miejsce a Marysia Papierz oraz Jacek Niemiec – miejsce II. Po zakończeniu turnieju tańca wszyscy uczestnicy konkursu udali się na dyskotekę integracyjną a jury konkursu scenicznego kończyło już obrady. O godzinie 18.00 przewodnicząca jury ogłosiła wyniki konkursu. Nasz zespół „Zawadiaki” ze sztuką „Przebudzenie” zajął II miejsce w konkursie scenicznym.
W konkursie scenicznym wzięło udział 47 grup artystycznych reprezentujących różne placówki rehabilitacyjne. Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych trwał przez cztery dni i wzięło w nim udział około 500 osób niepełnosprawnych. Zdobycie tak wysokiego miejsca w przeglądzie jest dla nas ogromnym wyróżnieniem ale też mobilizacją do dalszej intensywnej pracy.