Gaudium 2008 – 29.IX-02.X

Gaudium 2008
„Wspominając wszystkich artystów biorących dotąd udział w Przeglądach Zespołów Artystycznych od 1979roku wyrażamy wdzięczność każdemu twórcy i każdemu kto uczestniczy w tworzeniu warunków i odpowiedniego klimatu do rozwoju twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych..”

W dniach 29 września do 02 października w Nowohuckim Centrum Kultury odbywały się po raz kolejny spotkania artystyczne osób niepełnosprawnych „Gaudium 2008” Grupa teatralno – muzyczna Warsztatu Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej w ostatnim dniu przeglądu wystawiła sztukę pt. „Gwiazda polarna” która była opowieścią o dwóch eskimosach wracających z polowania, ich przygodach w czasie tego powrotu oraz pomocy gwiazdy Polarnej w odnajdywaniu dobrej drogi – drogi do drugiego człowieka. Sztuka ta została bardzo dobrze przyjęta przez widzów oraz wyróżniona jako jedna z niewielu przez jury konkursu scenicznego. Dużym sukcesem naszych podopiecznych było zajęcie II miejsca przez Antoniego Merecika za pracę Pt. „Mój sen” oraz wyróżnienia dla pracy Agnieszki Serwin „Świat kolorowych aniołów” w kategorii malarstwo. Wyróżnienie otrzymał również kościół wykonany z zapałek przez Mirosława Mazurkiewicza. Po zakończeniu konkursu scenicznego, rozpoczął się konkurs tańca towarzyskiego w którym wzięło udział 35 par tanecznych z 14 jednostek. Nasz Warsztat reprezentowały dwie pary taneczne: Jarosław Nosek i Maria Papierz oraz Przemysław Kowalczyk i Alicja Piech. Po zakończeniu konkursu tanecznego jury konkursu udało się na naradę po której odbyło się ogłoszenie wyników. I znów czekała nas bardzo miła niespodzianka. Na pierwszym miejscu zostali sklasyfikowani nasi uczestnicy – Jarosław Nosek i Marysia Papierz. Zdobycie przez nasz WTZ aż tylu nagród i wyróżnień jest dla nas ogromnym sukcesem biorąc pod uwagę to, iż w roku bieżącym w samym tylko konkursie scenicznym brało udział 35 grup teatralno-muzycznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej Środowiskowych Domów Pomocy oraz szkół integracyjnych. Sukces ten był możliwy dzięki ciężkiej pracy kadry Warsztatów na co dzień pracującej z podopiecznymi oraz ogromnej cierpliwości i pracowitości naszych uczestników.