XV-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej

W dniu 09.01.2020r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej obchodził Jubileusz XV – lecia prowadzenia działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej rozpoczął swoje funkcjonowanie 1 grudnia 2004 roku. Organem założycielskim, a zarazem jednostką prowadzącą w Zawadzie Uszewskiej jest Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Potrzebującym i Zapobiegania Patologiom Społecznym „Pomocna Dłoń” z Gnojnika, którego prezesem jest pani Ewa Cierniak-Lambert.

Obchody zostały zorganizowane w Domu Ludowym w Zawadzie Uszewskiej. Wśród zaproszonych gości oprócz podopiecznych i kadry WTZ oraz rodziców znalazły się osoby wspierające WTZ m.in.; Przedstawiciel biura poselskiego Pani Poseł na Sejm RP Józefy Szczurek – Żelazko Pani Paulina Rudnik, Dyrektor PCPR w Brzesku Pan Stanisław Lambert wraz z Wicedyrektor PCPR Magdaleną Twaróg, Starosta Powiatu brzeskiego Pan Andrzej Potępa, Wicestarosta Powiatu brzeskiego Pan Maciej Podobiński, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Kazimierz Brzyk, Wójt Gminy Gnojnik Pan Sławomir Paterek, Sekretarz Gminy Gnojnik Pani Anna Rachwalik, Dyrektor GOPS w Gnojniku Pani Renata Krakowska, Sekretarz Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Pani Justyna Bakalarz, Skarbnik Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Pani Katarzyna Strzesak, Wójt Gminy Iwkowa Pan Bogdan Kamiński, Dyrektor ŚDS w Łysej Górze Pani Jolanta Piech, Dyrektor ZAZ w Łysej Górze Pani Agata Sady, Prezes OSP Zawada Uszewska Pan Jan Robak, Proboszcz Parafii w Uszwi Ks. Jan Kudłacz oraz Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych Ks. Józef Waśko.

Jubileusz rozpoczęła Pani Prezes Stowarzyszenia Ewa Cierniak – Lambert wraz z Kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej Panem Marianem Piech. Pani Prezes wygłosiła mowę powitalną oraz w skrócie przedstawiła obszerną działalność i dorobek artystyczny podopiecznych Warsztatu. Statuetkami okolicznościowymi uhonorowano osoby, które od lat wspierają rozwój osób z niepełnosprawnością oraz wręczono listy gratulacyjne pracownikom Warsztatu Terapii Zajęciowej. Na ręce Pani Prezes przedstawiciele samorządu lokalnego złożyli gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością .

Zebrani goście, rodzice oraz podopieczni podziwiali występ grupy teatralnej „Zawadiaki” w przestawieniu pt; „Widomi”. Kilkumiesięczna ciężka praca podopiecznych WTZ została doceniona gromkimi brawami oraz wzruszeniem wśród osób podziwiających występ.

Całość obchodów dopełnił uroczysty obiad oraz tort. Pozostała część jubileuszu upływała w bardzo miłej atmosferze. Na zakończenie każdy życzył nam dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.