XIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – 16.06.2016

W dniu 16.06.2016 r. odbyła się XIII Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Stowarzyszenie ” Pomocna Dłoń” w Gnojniku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej.
W Spartakiadzie wzięły udział Osoby Niepełnosprawne z WTZ Proszówki, WTZ Brzesko, WTZ Stróże, WTZ Siołkowa, WTZ Zawada Uszewska, , WTZ Dominikowice, WTZ Łapanów, WTZ Tarnów , WTZ Dąbrowa Tarnowska ,ŚDS Brzesko, SOSW Złota, DPS Brzesko. Spartakiada odbyła się w Parku w Gnojniku na obiektach sportowych. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert, , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gnojniku Ewa Prus, Wicestarosta. Ryszard Ożóg, Adam Kwaśniak. Gości zaproszonych przywitała Pani Prezes Ewa Cierniak-Lambert oraz Kierownik WTZ Marian Piech.
Spartakiada rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła o 14.00. Wszyscy biorący udział w spartakiadzie otrzymali napoje oraz gorący posiłek między rozgrywkami. Rozgrywano następujące konkurencje:
Konkurencje indywidualne:
-Rzut piłką lekarską- chłopcy
-Rzut woreczkiem do kosza- dziewczęta
-Łowienie ryby na czas- mieszane
Konkurencje drużynowe:
-Sztafeta 4 x 50 metrów.
-Piłki do celu -chustą animacyjną
Podczas rozgrywanych konkurencji uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i chęcią walczyli o jak najlepsze wyniki. W tych zmaganiach pomagała aplauzem publiczność zebrana na trybunach. Po zakończonych zmaganiach sportowych przyszedł czas na podliczenie punktacji w poszczególnych konkurencjach. Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji nagrodzono nagrodami rzeczowymi i pucharami. Wręczono także dyplomy poszczególnym grupom przybyłym na Spartakiadę za udział w zawodach.