VIII Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych – dnia 02.10.2019

Dnia 02.10.2019 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku po raz ósmy odbył się Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze.

Po oficjalnym przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Jolantę Piech głos zabrali: Starosta Brzeski Andrzej Potępa, oraz Sekretarz Gminy Dębno Justyna Wójtowicz – Woda. Wśród zaproszonych gości byli również: Wicestarosta Brzeski Maciej Podobiński, Dyrektor PCPR Stanisław Lambert, Wicedyrektor PCPR Magdalena Twaróg, Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka – Paryło, Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jerzy Gorzelański, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, Karina Legutek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku: Beata Kądziołka, Kierownicy GOPS Dębno: Renata Marecik, Borzęcin – Danuta Rogóż.

Swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczestnicy: ŚDS Łysa Góra, WTZ Zawada Uszewska, ŚDS Muchówka, WTZ Dzierżaniny, ŚDS Ujanowice, ŚDS Sułkowice Nasza grupa teatralna „Zawadiacy” zaprezentowała spektakl pt. „Widomi”. Jest to teatr tanca i muzyki. Odbiegając od stereotypów jakie obserwuje się na przeglądach, nasza grupa zaprezentowała dojrzałą sztukę, której interpretacja wymagała od widza zastanowienia i głębszej refleksji.

Nagrody wręczyła Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko z Wicestarostą Brzeskim Maciejem Podobińskim oraz Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze Panią Jolantą Piech.
Wszystkie zespoły teatralne otrzymały symboliczne statuetki a także nagrody rzeczowe.