VII PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BRZESKO 04.10.2018

Dnia 04.10.2018 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Brzesku po raz siódmy odbył się Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze.
Po oficjalnym przywitaniu gości przez Panią Dyrektor Jolantę Piech głos zabrali: Wicewojewoda Małopolski – Józef Gawron, Rady Województwa Małopolskiego – Adam Kwaśniak, Starosta Brzeski Andrzej Potępa, Mieczysława Klimek, która reprezentowała nieobecną z powodów służbowych Minister Zdrowia Józefę Szczurek – Żelazko. Wśród zaproszonych gości byli również: Wicestarosta Brzeski Ryszard Ożóg, Dyrektor PCPR Stanisław Lambert, Wicedyrektor PCPR Magdalena Twaróg, Dyrektor MOPS w Brzesku Bogusława Czyżycka -Paryło, Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Jerzy Gorzelański, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, Karina Legutek, Kierownicy GOPS Dębno Renata Zagroba, Czchów Renata Krakowska, Borzęcin Danuta Rogóż, Radna Powiatu Ewa Cierniak – Lambert, a także Sołtys Łysej Góry Bożena Sacha oraz Ks. Kapelan Józef Waśko. Następnie swoje umiejętności aktorskie zaprezentowali uczestnicy: ŚDS Żegocina, WTZ Łyszkowice, WTZ Zawada Uszewska, ŚDS Ujanowice, ŚDS Proszowice, ŚDS Lisia Góra, ŚDS Zagórzany, ŚDS Łysa Góra. A tegoroczny Przegląd uświetnił występ zespołu teatralnego STONOGA, którzy zaprezentowali spektakl pt. „JA” przygotowany przez Agatę Podłęcką z Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzesku.
Jury w składzie: Agata Podłęcka, Bernadetta Wojtasińska, Krzysztof Musiał przyznało następujące miejsca:
I miejsce za spektakl pt. „ Rzepka”- J. Tuwim, ŚDS Ujanowice,
II miejsce za spektakl pt. „ Żywioły” WTZ Łyszkowice,
III miejsce za spektakl pt. „Czarownice z Łysej Góry ” ŚDS Łysa Góra.
Dyplom dla najlepszego aktora otrzymał Rafał Kulig z ŚDS w Ujanowicach.
Wszystkie zespoły teatralne otrzymały symboliczne Anioły, a także nagrody rzeczowe.