V Przegląd Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych w Brzesku – 28.09.2017

V PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BRZESKO
28 września 2017 r. nasz Warsztat zaprezentował się na scenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku podczas piątej edycji Przeglądu Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze i Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy „Nadzieja”.
W Przeglądzie udział wzięli SDS Lisia Góra, SDS Żegocina, SDS Zagorzany, SDS Ujanowice oraz SDS Chrzanów.
Uczestnicy spotkania wywodzący się z Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy, zaprezentowali bardzo zróżnicowane formy teatralne. Przedstawiono adaptacje klasycznych tekstów i bajek, teatr cieni oraz pantomimę. Pierwsze miejsce przyznano grupie teatralnej- gospodarzom Przeglądu ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze, za spektakl ” Gang Olsena”. Nagrodę za drugie miejsce odebrali uczestnicy naszego Warsztatu za spektakl pt. ” Spalona ziemia” opowiadający historie plemienia indiańskiego. Trzecie miejsce przypadło w udziale Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Złotej za spektakl pt. „O wyborach życiowych”.
Przegląd nad którym patronat objęli marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, starosta brzeski Andrzej Potępa i radio RDN Małopolska był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w ramach współpracy z organizacjami samorządowymi.