SPOTKANIE OPŁATKOWE 11.01.2018

Dnia 11.01.2018 odbyło się na naszych warsztatach spotkanie opłatkowe. Już do tradycji należy, że po Nowym Roku do naszej placówki zjeżdżają się goście aby wspólnie kolędować. W tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas spora grupa rodziców, oraz przedstawiciele samorządowi i wojewódzcy: Józef Gawron Wicewojewoda Małopolski, w-ce Starosta Ryszard Ożóg, Radny sejmiku Małopolskiego: Adam Kwaśniak, panią minister Józefe Szczurek-Żelazko reprezentowała pracownica biura poselskiego w Brzesku Pani Agnieszka Zięba, Dyrektor PCPR Stanisław Lambert wraz z zastępcą Magdaleną Twaróg, Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Ewa Cierniak-Lambert, duszpasterz osób niepełnosprawnych w Brzesku ks. Józef Waśko, Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, przewodniczący Rady Gminy Janusz Zych, Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, sołtys Zawady Uszewskiej Jan robak, Radna Gminy Gnojnik Krystyna Jaroszek, przewodnicząca Klubu Seniora „Wrzos” Halina Odroń oraz Halina Krakowska – Prezes Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku „Globus”.

Pani Prezes Ewa Cierniak Lambert oficjalnie przywitała wszystkich przybyłych gości, następnie głos zabrali wojewoda, starosta, radni oraz kierownik warsztatów Marian Piech. Następnie wystąpiła nasza grupa teatralna, z krótką inscenizacją liryczną. Były i wzruszające wiersze i wszystkim znane kolędy. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Aby tradycji stało się zadość, był i biały opłatek którym się przełamując, życzyliśmy sobie nawzajem szczęśliwego Nowego Roku. Odbył się również uroczysty obiad.

Spotkanie tak uroczyste, było również okazją do wspólnych rozmów. W tak miłej atmosferze przebiegło kolejne wspólne spotkanie opłatkowe.