Międzynarodowea Liga Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI CUP2007.

W dniach 24 i 25 maja na stadionie w miejscowości Czarna odbyły się rozgrywki kwalifikacyjne Międzynarodowej Ligii Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych SENI CUP2007. Organizatorem mistrzostw były Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych . W rozgrywkach regionu Południe wzięło udział 18 drużyn piłkarskich. Drużyny te reprezentowały Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej z następujących miejscowości.: Ruda Śląska, Nowodworze, Zawada Uszewska, Proszówki, Ojców, Białka Tatrzańska, Dębica, Kraków, Łagiewniki, Ruda Róż., Wadowice, Częstochowa, Ostrów Lub., Krzesimów, Miedary, Popkowice oraz Wielkie Oczy. Mistrzostwa uroczyście rozpoczął przedstawiciel TZO pan Dariusz Szafraniec w asyście Wójta Gminy Czarna oraz Prezesa firmy INES pana Wojciecha Kozimora . O godz. 10.30 w czwartek rozpoczęły się rozgrywki między drużynami biorącymi udział u turnieju. Po rozgrywkach wstępnych poszczególne reprezentacje zostały przydzielone do grup A, B i C. Reprezentacja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej wywalczyła awans do grupy A zajmując w niej bardzo wysokie 3 miejsce. W piątek rozpoczęły się rozgrywki w grupach. Mimo ogromnej determinacji i wysiłku naszej reprezentacji nie zdołaliśmy utrzymać 3- go miejsca. Reprezentacja nasza w klasyfikacji końcowej znalazła się na miejscu 5 grupy A. Równolegle z mistrzostwami przeprowadzany był konkurs plastyczny którego tematem był plakat SENI CUP 2012. W konkursie tym wzięły udział wszystkie reprezentacje. Bardzo miłym dla nas zaskoczeniem był werdykt JURY które najwyżej oceniło pracę naszego zespołu.