Spotkanie opłatkowe – 17.01.2012r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej corocznie organizuje Spotkanie Opłatkowe. Również w tym roku a dokładnie 17 stycznia o godz. 10:00 odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe, jedno z ważniejszych wydarzeń Warsztatu.
Zaproszeni zostali rodzice uczestników, oraz ważne osobistości, którym nigdy nie był obojętny los WTZ w Zawadzie Uszewskiej. Pani Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” przywitała uroczyście na początku rodziców oraz: wice Starostę Powiatu Brzeskiego Ryszarda Ożóga, Dyrektor PCPR Stanisława Lamberta, Wójta Gminy Iwkowa Bogusława Kamińskiego, Panią Sekretarz Gminy Gnojnik Annę Rachwalik, Panią Sołtys Gnojnika Annę Stolarczyk, Pana Sołtysa Zawady Uszewskiej Jana Robaka, Radną Gminy Gnojnik Panią Krystynę Jaroszek , oraz Przewodniczącą Koła Seniorów ” Wrzos” Panią Barbarę Strzesak. W czasie powitania padło wiele serdecznych słów od strony Pani Prezes Ewy Cierniak-Lambert z podziękowaniem za przybycie ale szczególnie za pomoc i wsparcie okazane dla Warsztatu , zwłaszcza teraz kiedy Placówka jest w trakcie rozbudowy. Pani Prezes zachęcała również do propagowania idei przekazania 1% na rzecz WTZ . Dokonała również analizy minionego roku 2011 oraz przedstawiła cele pracy na rok 2012.
Życzenia Noworoczne usłyszeliśmy również od wice Starosty Brzeskiego oraz Wójta Gminy Iwkowa. Były to słowa przepełnione ciepłem oraz życzliwością.
Po oficjalnej części spotkania wszyscy goście, wraz z uczestnikami wspólnie mogli posilić się. Na stole był barszcz z uszkami, ryba z ziemniakami i surówek, kompot z suszonych owoców, oraz kawa, herbata i ciasto. Obiad poprzedziła coroczna tradycja, tj. wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie noworocznych życzeń. Nasi uczestnicy przez wiele miesięcy skrupulatnie przygotowywali się do tego dnia, a dokładnie do przedstawienia Jasełek. Próby przed wielkim występem trwały ponad dwa miesiące. Wystąpiła zatem dość liczna grupa uczestników, bo aż 17 osób. Piękne stroje do przedstawienia zostały uszyte na pracowni krawieckiej przez panią Małgorzatę Wiśniowską i jej uczestników. Występ bardzo spodobał się gościom, najwięcej wzruszenia można było zauważyć w oczach rodziców, którzy z dumą patrzyli na swoje dzieci w czasie przedstawienia. Nasi aktorzy otrzymali ogrom braw. Pod konie spotkania zabrał głos kierownik Warsztatu, pan Marian Piech, składając serdeczne podziękowania wszystkim przybyłym gościom. Spotkanie sfinalizował bardzo miły gest rodziców naszych podopiecznych, którzy symbolicznie, w podziękowaniu za cały rok pracy z ich dziećmi, złożyli w ręce Pani Prezes, kierownika i kadry kosze ze słodyczami oraz kwiaty. Nie wyobrażalne jest, by spotkanie opłatkowe mogło nie mieć miejsca w życiu WTZ. Dla wszystkich biorących w nim udział jest to dzień wyjątkowy, radosny i pełen emocji.