Rok 2004

Mikołajki 2004

Otwarcie naszej placówki, poświęcenie jej oraz nadanie imienia.