X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – 4.06.2012r.

4.06.2012 r. odbyła się X Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami byli Stowarzyszenie ” Pomocna Dłoń” w Gnojniku oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Zawady Uszewskiej. W Spartakiadzie wzięły udział Osoby Niepełnosprawne z WTZ Proszówki, WTZ Brzesko, WTZ Stróże, ŚDS Brzesko, WTZ Siołkowa, WTZ Zawada Uszewska, DPS Brzesko. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zawody sportowe były rozgrywane na hali sportowej w Gnojniku.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Ewa Cierniak-Lambert, Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert, v-ce Dyrektor Magdalena Twaróg, Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek,Dyrektor Gimnazjum w Gnojniku Mirosław Mietła. Gości zaproszonych przywitała Prezes Stowarzyszenia Pomocna Dłoń Ewa Cierniak-Lambert oraz Kierownik WTZ Marian Piech. Wszyscy biorący udział w spartakiadzie otrzymali napoje oraz gorący posiłek po zakończeniu części sportowej. Spartakiada rozpoczęła się o godzinie 10.00, a zakończyła o 14.00. Rozgrywano następujące konkurencje:
Konkurencje indywidualne:
-Rzut piłką lekarską- chłopcy
-Rzut woreczkiem do kosza- dziewczęta
-Łowienie ryby na czas- mieszane
Konkurencje drużynowe:
– Strzały na bramkę uni-hokejem
-Piłki do celu -chustą animacyjną
Podczas rozgrywanych konkurencji uczestnicy z wielkim zaangażowaniem i chęcią walczyli o jak najlepsze wyniki. W tych zmaganiach pomagała aplauzem publiczność zebrana na trybunach. Po zakończonych zmaganiach sportowych przyszedł czas na podliczenie punktacji w poszczególnych konkurencjach. Trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji nagrodzono nagrodami rzeczowymi i pucharami. Wręczono także dyplomy poszczególnym grupom przybyłym na Spartakiadę za udział w zawodach. Wszyscy uczestnicy bez względu na sprawność czy wiek aktywnie włączali się w gry i zabawy sportowe, to stwarza możliwości odnalezienia siebie w różnych rolach, wzmacnia więzi, oraz wytwarza poczucie przynależności do drużyny. Cieszymy się z sukcesów osiągniętych przez wszystkich uczestników spartakiady.
Dzięki dofinansowaniu środkami PFRON zorganizowano tak piękną i potrzebną imprezę.