10 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej

Minęło już 10 lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej. Jubileusz X-lecia rozpoczął się Mszą świętą odprawioną w kościele pw. M.B. Fatimskiej w Gnojniku o godzinie 15:30. Mszę św. Koncelebrował ks. Ryszard Podstołowicz – dyrektor diecezjalnego Caritas oraz ks. Jan Kudłacz proboszcz parafii Uszew /Zawada Uszewska, który wygłosił Słowo Boże, porównując naszą pracę do działalności św. Brata Alberta Chmielewskiego – patrona naszego warsztatu i działalności św. Franciszka z Asyżu.
Dalsza część uroczystości miała miejsce w Domu Strażaka w Gnojniku. Wśród zaproszonych gości byli : prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Ewa Cierniak – Lambert oraz cały zarząd stowarzyszenia, Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa i jego zastępca Ryszard Ożóg, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Brzyk , Dyrektor PCPR w Brzesku Stanisław Lambert i jego zastępca Magdalena Twaróg, Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gnojniku, Dyrektor Gimnazjum w Gnojniku Mirosław Mietła, Posłanka Elżbieta Achinger, Dyrektor PZOZ w Brzesku Jóżefa Szczurek – Żelazko , Były Burmistrz Brzeska Jan Musiał.
Impreza rozpoczęła się przywitaniem wszystkich gości przez Panią Prezes Ewę Cierniak – Lambert. Następnie Kierownik Warsztatu Pan M. Piech przedstawił multimedialna prezentację powstania i działalności WTZ Zawada Uszewska. Wśród osób, które zabrały głos, gratulując nam sukcesów i widocznych efektów naszej pracy byli: dyrektor szpitala, starosta brzeski, wójt naszej gminy oraz rodzice naszych podopiecznych. Po życzeniach wystąpiła grupa teatralna naszego warsztatu z przedstawieniem pt; ” Życie”.
Spektakl choć krótki był bardzo wymowny i spotkał się z dużym uznaniem i gromkimi brawami. Po widowisku scenicznym gości zaproszono na obiad, następnie jubileuszowy tort. Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa taneczna a do tańca przygrywał zespół ” Pleśniarscy”.Podczas zabawy zaproszeni goście mieli możliwość podziwiać prace uczestników które były wyeksponowane na sali. Możliwość zakupu prac zaowocowała dochodem prawie 3000 zł . za każdą złotówkę w tym miejscu dziękujemy, a zwłaszcza za uznanie dla wysiłku włożonego w dzieła naszych podopiecznych.
Mamy ogromną nadzieję, że wszyscy licznie przybyli goście będą mile wspominać tę uroczystość.